ANBI - Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren, ontwerpen, produceren en uitvoeren van
theaterproducties en overige activiteiten op het gebied van theater, educatie en kunst en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleid

Het is 2020 opgerichte Oortwolk staat voor onbevangen en levendig jeugdtheater voor álle kinderen. (En de volwassenen om hen heen.) En kiept onze binnenwereld naar buiten, om samen al die emoties eens goed te bekijken. Hoe mooi of hoe lelijk ook, alles mag gezien worden, want het hoort er allemaal bij.

De voorstellingen van Oortwolk gaan over figuren die zich een route door al hun emoties heen worstelen en telkens weer in absurde, maar voor het jonge publiek, toch zo herkenbare situaties belanden. Geestig, filosofisch en poëtisch theater over alles dat zich vanbinnen afspeelt. Daarmee leren kinderen reflecteren op kunst, zichzelf en de wereld om hen heen.
Het uitgangspunt bij het bepalen van de thematiek van een voorstelling vormt steeds een specifieke basisemotie, zoals boosheid, vreugde of verdriet. Uiteindelijk werkt Oortwolk toe naar een repertoire van minimaal vier voorstellingen voor alle groepen, die meerdere jaren op het repertoire blijven staan, zodat er een basisschool-breed aanbod ontstaat.

 

Educatie

Oortwolk besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van het educatieprogramma bij een nieuwe voorstelling. Scholen zijn immers haar grootste publiek. Via het randprogramma wordt opnieuw een korte (kunst)beleving gecreëerd, waarin de reflectie op de theaterervaring de inhoud vormt.

Daarnaast biedt Oortwolk workshops aan.

Ambities

Oortwolk wil zich de komende twee jaar ontwikkelen van een organisatie die losse projecten initieert, naar een Eindhovens jeugdtheatergezelschap, dat het hele jaar rond draait en functioneert. De (aangevraagde) tweejarige programmasubsidie van Cultuur Eindhoven en een bijdrage van het impulsgeldenprogramma van Kunstloc Brabant, stellen Oortwolk in staat om de organisatie de komende twee jaar te professionaliseren, zowel artistiek als zakelijk.

Na deze twee jaar wil Oortwolk niet alleen in Brabant, maar ook landelijk een succesvolle speler zijn als het gaat over kwalitatief jeugdtheater, een gezelschap met een eigen statuur en signatuur. Oortwolk wil jaarlijks minstens 150 voorstellingen voor meer dan 10.000 kinderen spelen, waarvan minimaal de helft uit Brabant en 20% uit Eindhoven. Vanuit Buro Bannink én door Oortwolk zelf worden daartoe langdurige samenwerkingen met theaters, scholen en lokale partners opgezet.

Bestuur

Oortwolk heeft een bestuur-model, met de volgende bestuursleden:
Heleen Volman - voorzitter
Bijke Aarts – secretaris
René van Elderen – penningmeester

Het bestuur en de directie van Oortwolk komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar voor vergaderingen en ontmoeten elkaar tussentijds voor advies en ondersteuning indien gewenst.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het personeel en directie ontvangt salaris conform CAO Toneel en Dans.

ANBI informatie

Statutaire naam
Stichting Oortwolk

RSIN of fiscaal nummer
8619.41.093

KvK-nummer
81122063

Correspondentieadres
Dahlialaan 64, 5644 PL Eindhoven

E-mailadres
info@theateroortwolk.nl

Activiteiten overzicht
Jaarrekening 2021