ANBI

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren, ontwerpen, produceren en uitvoeren van theaterproducties en overige activiteiten op het gebied van theater, educatie en kunst en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleid

Het in 2020 opgerichte Oortwolk staat voor avontuurlijk en beeldend jeugdtheater voor álle kinderen. (En de volwassenen om hen heen.) Oortwolk kiept onze binnenwereld naar buiten en geeft de glansrol aan gêne, verlangen of naïviteit. Hoe mooi of hoe lelijk ook, alles mag gezien worden, want het hoort er allemaal bij.

De voorstellingen van Oortwolk gaan over figuren die zich een route door al hun emoties heen worstelen en telkens weer in absurde, maar voor het jonge publiek, toch zo herkenbare situaties belanden. Geestig en poëtisch theater over alles dat zich vanbinnen afspeelt. Daarmee leren kinderen reflecteren op kunst, zichzelf en de wereld om hen heen.

Het uitgangspunt bij het bepalen van de thematiek van een voorstelling vormt steeds een specifieke basisemotie, zoals boosheid, vreugde of verdriet. Uiteindelijk werkt Oortwolk toe naar een repertoire van minimaal vier voorstellingen voor alle jeugd, die meerdere jaren op het repertoire blijven staan.

Educatie

Oortwolk besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van de publiekswerkings-programma’s en educatie. Scholen zijn immers een groot publiek van Oortwolk. Via het randprogramma wordt opnieuw een korte (kunst)beleving gecreëerd, waarin de reflectie op de theaterervaring de inhoud vormt.

Daarnaast biedt Oortwolk workshops aan.

Ambities

De tweejarige programmasubsidie van Cultuur Eindhoven en de bijdrage van het Impulsgeldenprogramma van Kunstloc Brabant, stellen Oortwolk in staat om de organisatie te professionaliseren, zowel artistiek als zakelijk.

Na deze twee jaar wil Oortwolk niet alleen in Brabant, maar ook landelijk een succesvolle speler zijn als het gaat over kwalitatief jeugdtheater, een gezelschap met een eigen statuur en signatuur. Vanuit Buro Bannink en door Oortwolk zelf worden langdurige samenwerkingen met theaters, scholen en lokale partners opgezet.

Bestuur

Oortwolk heeft een bestuur-model, met de volgende bestuursleden:

Voorzitter:

Heleen Volman

Secretaris:

Gwen Sengers

Penningmeester:

René van Elderen

Het bestuur en de directie van Oortwolk komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar voor vergaderingen en ontmoeten elkaar tussentijds voor advies en ondersteuning indien gewenst.

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het personeel en directie ontvangt salaris conform CAO Toneel en Dans.

ANBI Informatie

Statutaire naam:

Stichting Oortwolk

RSIN of fiscaal nummer:

8619.41.093

KvK-nummer:

81122063

Correspondentieadres:

Dahlialaan 64, 5644 PL
Eindhoven

Externe links

Julia van der Plas

Actrice en theatermaker

De Eindhovense actrice en theatermaker Julia van der Pas speelt afwisselend met Suzanne van der Horst, Lonne Gosling en Lis de Kort de voorstelling Behoorlijk boos. Als groot Toon Tellegen fan en dankzij Lonne in haar netwerk, kwam Julia de voorstelling tegen. Julia gaat ook spelen in de vierde productie van Oortwolk die in 2024 wordt gemaakt.

“Toen ik zag dat Lonne in een nieuwe Toon Tellegen voorstelling speelde, voelde ik direct dat ik de voorstelling wilde zien en dat ik Oortwolk wilde leren kennen. Vervolgens vroeg Lonne me om te auditeren voor ’team 2′ van Behoorlijk boos en natuurlijk wilde ik dat!”

Suzanne van der Horst

Artistiek leider

Suzanne van der Horst is oprichter en artistiek leider van Oortwolk.

“Kinderen beschikken over een sterke verbeeldingskracht en brengen met groot gemak fantasie tot leven. Ze zijn van nature ruimdenkend. Daar moeten we zuinig op zijn. We dienen kinderen de veiligheid te bieden en de ruimte te geven om vrij te kunnen denken en voelen, zodat ze kunnen opgroeien als zichzelf. Precies daarom maken we theater. Om een klein stukje richtingsgevoel mee te geven: dit voel ik en zo wil ik zijn. Zo komen ze erachter dat ze niet alleen zijn in hun o-zo woelige gevoelslevens.”

Gitte Brouwer

Zakelijk leider

Gitte Brouwer heeft de zakelijke leiding van Oortwolk in handen. Gitte viel bij het zien van Behoorlijk Boos als een blok voor de speelstijl, de thematiek en de passie van Oortwolk.

“Het is fantastisch om onderdeel te zijn van zo’n ondernemend en gepassioneerd jeugdtheatergezelschap als Oortwolk! Om er samen alles aan te doen om prachtige voorstellingen te kunnen maken, zoveel mogelijk kinderen te bereiken en van dichtbij te mogen zien wat het jeugdtheater in het algemeen, en de voorstellingen van Oortwolk in het bijzonder, teweeg brengen bij kinderen en hun volwassenen.”

Wannes Zeegers

Acteur

Wannes is bij Oortwolk te zien in de voorstelling Mooi voor schut, samen met Lonne Gosling.

“Bij mijn auditie klikte het meteen met Lonne en Suzanne. Bij het spelen van ‘Mooi voor schut’ haal ik veel voldoening uit de fysieke uitdaging. En het is natuurlijk prachtig om de kinderen mee te nemen in een verhaal en daar ook nog eens mooie reacties op te krijgen.”

Tegest Pecht Guido

Actrice, danseres, bewegingscoach

Tegest speelt in Het zonnetje in huis en ze was bewegingscoach voor de spelers van de voorstelling Mooi voor schut.

Marieke Simons

Organisatie advies

Met haar ‘hart voor theater en een ondernemend brein’ begeleidt Marieke het team van Oortwolk op strategisch vlak. Ook schreef ze mee aan de meerjarige subsidieaanvragen bij gemeente en provincie en een aantal projectsubsidies.

“Ik ben een bouwer en ondernemer in hart en nieren en vind het geweldig om samen met het team van Oortwolk kansen te zien, te pakken en verder te groeien en professionaliseren. Met als kers op de taart uiteindelijk al die glinsterende en sprankelende kinderkoppies in de zaal.”

Lonne Gosling

Actrice

Lonne is te zien in Behoorlijk boos en Mooi voor schut.

“Ik voel me enorm verbonden met Oortwolk. Het is een prachtig gezelschap wat bestaat om theater te spelen voor alle kinderen. De verhalen en opmerkingen en knuffels die je na de voorstelling krijgt zijn fantastisch. Of de ontwapenende antwoorden op de educatievragen. Prachtig vind ik dat.”

Lis de Kort

Actrice en theatermaker

Sinds 2022 is Lis als actrice verbonden aan Oortwolk en speelt ze in de voorstelling Behoorlijk boos. Toen Lis hoorde dat er een auditie kwam voor deze voorstelling, wist ze niet hoe snel ze moest reageren.

“Het enthousiasme en de puurheid van kinderen is heerlijk om voor te spelen. Het verhaal van ‘Behoorlijk boos’ is een goede mix van tekst (poëzie), humor en een mooi verhaal over vriendschap. Ook het gesprek dat wij na afloop met ons publiek voeren draagt bij aan een mooi geheel van deze voorstelling.”

Jan Dams

Beeldend kunstenaar en technicus

Met veel toewijding maakt Jan de decors voor de voorstellingen van Oortwolk.

“Toen Suzanne mij vroeg om vormgever te worden bij haar nieuwe gezelschap voelde ik meteen een dikke ja. Ik maakte al voorstellingen met haar toen ze nog op de Academie voor Drama zat. Ik had wel weer zin om mij te verbinden aan een klein initiatief met aandacht voor zowel artistieke kwaliteit als het maatschappelijk belang.”

Frank Sens

Music producer, componist en DJ

Eindhovenaar Frank Sens heeft de muziek gemaakt voor Mooi voor schut en Het zonnetje in huis.

Nienke Smit-Zuidweg

Educatie advies

Drs. Nienke Smit-Zuidweg begeleidt kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar door middel van integratieve psychotherapie in haar eigen praktijk ‘Het Huis van Zuid’. Bij Oortwolk geeft Nienke advies op het gebied van emoties en emotieregulatie bij kinderen.

“Ik reik handvatten aan voor deelnemende kinderen en leerkrachten in het omgaan met emoties. Zodat zoveel mogelijk kinderen en leerkrachten zich gaan beseffen dat alles wat je voelt oké is en dat je kunt leren hier handig(er) mee om te gaan.”

Annemarth Velds

Marketing en publiciteit

Annemarth Velds assisteert Oortwolk bij de marketing en communicatie rondom de voorstellingen.

“Met een grote liefde voor jeugdtheater móést ik natuurlijk reageren op de vacature van Oortwolk. Het is een feestje om te werken voor dit ambitieuze gezelschap!”

Bas Klemann

Acteur

Bas is te zien in de nieuwste Oortwolk voorstelling Het zonnetje in huis.

Juul Veraa

Productie

Juul Veraa houdt zich bij Oortwolk bezig met het regelen van alle praktische zaken rondom de voorstellingen.